Members of the Central Commission for Discipline Inspection

 •  BEIJING, Oct. 24 (Xinhua) -- The following is a list of the 133 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 19th CPC National Congress on Tuesday (listed in the order of the number of strokes in their surnames): 

   Ding Xingnong、 Ma Ben、 Wang Donghai 

   Wang Lishan、 Wang Chengwei、 Wang Xingning 

   Wang Ximing、 Wang Yongjun、 Wang Rongjun 

   Wang Binyi、 Wang Changsong、 Wang Hongjin 

   Wang Yanfei、 Fang Beiqun、 Fang Rongtang 

   Deng Weiping、 Deng Zhonghua、 Deng Xiuming 

   Ai Juntao、 Lu Xi (f.)、 Tian Ye 

   Tian Jing、 Bai Lyu、 Bai Shaokang 

   Feng Zhili、 Zhu Guoxian、 Zhu Guobiao 

   Ren Zhengxiao、 Ren Jianhua、 Liu Kun 

   Liu Shi、 Liu Jian、 Liu Hui 

   Liu Hualong、 Liu Wenjun、 Liu Qifan 

   Liu Changlin、 Liu Jinguo、 Liu Xuexin 

   Liu Jianchao、 Liu Haiquan、 Liu Dewei 

   Jiang Jinquan、 Xu Chuanzhi、 Xu Luode 

   Sun Bin、 Sun Yegang、 Sun Huaixin 

   Sun Xinyang、 Su Deliang、 Li Shulei 

   Li Yangzhe、 Li Xinran (Manchu)、 Li Baoshan 

   Li Jianming、 Li Qingjie、 Yang Yudong 

   Yang Xiaochao、 Yang Xiaodu、 Xiao Pei 

   Wu Zhiming、 Wu Haiying (f.)、 Wu Qinghai 

   Wu Daohuai、 He Ping (ODUCPCCC)、 Zou Jiayi(f.) 

   Kuresh Mahsut (Uygur)、 Xin Weiguang、 Wang Liping 

   Wang Hongyan、 Shen Xiaohui、 Song Hongxi 

   Song Fulong、 Chi Yaoyun、 Zhang Jun (Beijing) 

   Zhang Min (f.)、 Zhang Ji、 Zhang Shengmin 

   Zhang Wufeng、 Zhang Chunsheng、 Zhang Shuofu 

   Lu Junhua、 Chen Yong (Manchu)、 Chen Xiaojiang 

   Chen Guomeng、 Chen Xuebin、 Chen Chaoying 

   Chen Fukuan、 Shao Feng、 Lin Guoyao 

   Luo Dongchuan、 Zhou Liang、 Zhou Xiaoying (f.) 

   Zheng Guoguang、 Zheng Zhentao、 Fang Lingmin 

   Fang Jianmeng、 Zhao Leji、 Zhao Huiling 

   Hou Kai Shi、 Kehui Jiang、 Xinzhi 

   He Rong (f.)、 Luo Yuan、 Geng Wenqing 

   Jia Yulin、 Xia Hongmin、 Xu Lingyi 

   Xu Jia'ai、 Ling Ji、 Guo Kailang 

   Tao Zhiguo、 Gong Tanghua、 Cui Peng 

   Zhang Jianhua、 Liang Huiling (f.)、 Jiang Zhuoqing 

   Jiang Hongjun、 Yu Hongqiu (f.)、 Fu Kui 

   Shu Guozeng、 Zeng Yixin、 Xie Hangsheng 

   Xie Xinyi、 Lan Fo'an、 Pu Zengfan 

   Cai Yongzhong (Li)、 Liao Guoxun (Tujia)、 Liao Jianyu 

   Teng Jiacai、 Pan Shengzhou、 Mu Hongyu (f.) 

   Dai Junliang