comments and feedback

Members of the Central Commission for Discipline Inspection

 BEIJING, Oct. 24 (Xinhua) -- The following is a list of the 133 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 19th CPC National Congress on Tuesday (listed in the order of the number of strokes in their surnames): 

 Ding Xingnong、 Ma Ben、 Wang Donghai 

 Wang Lishan、 Wang Chengwei、 Wang Xingning 

 Wang Ximing、 Wang Yongjun、 Wang Rongjun 

 Wang Binyi、 Wang Changsong、 Wang Hongjin 

 Wang Yanfei、 Fang Beiqun、 Fang Rongtang 

 Deng Weiping、 Deng Zhonghua、 Deng Xiuming 

 Ai Juntao、 Lu Xi (f.)、 Tian Ye 

 Tian Jing、 Bai Lyu、 Bai Shaokang 

 Feng Zhili、 Zhu Guoxian、 Zhu Guobiao 

 Ren Zhengxiao、 Ren Jianhua、 Liu Kun 

 Liu Shi、 Liu Jian、 Liu Hui 

 Liu Hualong、 Liu Wenjun、 Liu Qifan 

 Liu Changlin、 Liu Jinguo、 Liu Xuexin 

 Liu Jianchao、 Liu Haiquan、 Liu Dewei 

 Jiang Jinquan、 Xu Chuanzhi、 Xu Luode 

 Sun Bin、 Sun Yegang、 Sun Huaixin 

 Sun Xinyang、 Su Deliang、 Li Shulei 

 Li Yangzhe、 Li Xinran (Manchu)、 Li Baoshan 

 Li Jianming、 Li Qingjie、 Yang Yudong 

 Yang Xiaochao、 Yang Xiaodu、 Xiao Pei 

 Wu Zhiming、 Wu Haiying (f.)、 Wu Qinghai 

 Wu Daohuai、 He Ping (ODUCPCCC)、 Zou Jiayi(f.) 

 Kuresh Mahsut (Uygur)、 Xin Weiguang、 Wang Liping 

 Wang Hongyan、 Shen Xiaohui、 Song Hongxi 

 Song Fulong、 Chi Yaoyun、 Zhang Jun (Beijing) 

 Zhang Min (f.)、 Zhang Ji、 Zhang Shengmin 

 Zhang Wufeng、 Zhang Chunsheng、 Zhang Shuofu 

 Lu Junhua、 Chen Yong (Manchu)、 Chen Xiaojiang 

 Chen Guomeng、 Chen Xuebin、 Chen Chaoying 

 Chen Fukuan、 Shao Feng、 Lin Guoyao 

 Luo Dongchuan、 Zhou Liang、 Zhou Xiaoying (f.) 

 Zheng Guoguang、 Zheng Zhentao、 Fang Lingmin 

 Fang Jianmeng、 Zhao Leji、 Zhao Huiling 

 Hou Kai Shi、 Kehui Jiang、 Xinzhi 

 He Rong (f.)、 Luo Yuan、 Geng Wenqing 

 Jia Yulin、 Xia Hongmin、 Xu Lingyi 

 Xu Jia'ai、 Ling Ji、 Guo Kailang 

 Tao Zhiguo、 Gong Tanghua、 Cui Peng 

 Zhang Jianhua、 Liang Huiling (f.)、 Jiang Zhuoqing 

 Jiang Hongjun、 Yu Hongqiu (f.)、 Fu Kui 

 Shu Guozeng、 Zeng Yixin、 Xie Hangsheng 

 Xie Xinyi、 Lan Fo'an、 Pu Zengfan 

 Cai Yongzhong (Li)、 Liao Guoxun (Tujia)、 Liao Jianyu 

 Teng Jiacai、 Pan Shengzhou、 Mu Hongyu (f.) 

 Dai Junliang