comments and feedback

Members of the Politburo

 Xi Jinping  Ma Kai  Wang Qishan  Wang Huning  Liu Yunshan  Liu Yandong  Liu Qibao
 Xu Qiliang  Sun Chunlan  Li Keqiang  Sun Zhengcai  Li Jianguo  Li Yuanchao  Wang Yang
 Zhang Chunxian  Zhang Gaoli  Zhang Dejiang  Fan Changlong  Meng Jianzhu  Zhao Leji  Hu Chunhua
 Yu Zhengsheng  Li Zhanshu  Guo Jinlong  Han Zheng