comments and feedback

Alternate Members of the Central Committee

 Ma Jiantang  Wang Zuo'an  Mao Wanchun  Liu Xiaokai (Miao)  Chen Zhirong (Li) Jin Zhenji (Korean) 
 Zhao Xiangeng  Xian Hui (f. Hui)  Mo Jiancheng  Cui Bo  Shu Xiaoqin (f.)  Ma Shunqing (Hui)
 Wang Jianjun  Zhu Mingguo (Li)  Liu Xuepu (Tujia)  Li Qiang  Yang Chongyong (Manchu)  Yu Yuanhui (Yao)
 Chen Wu (Zhuang)  Chen Mingming (Buyi)  Zhu Yanfeng  Zheng Qunliang  Zhao Jin (Yi)  Zhao Lixiong (Bai)
 Zhao Shucong  Duan Chunhua  Losang Gyaltsen (Tibetan)  Qian Zhimin  Gao Jin  Gao Guangbin
 Liang Guoyang  Chen Yiqin (f. Bai)  Han Yong  Lan Tianli (Zhuang)  Zhan Wenlong  Pan Liangshi
 Ai Husheng  Danko (Tibetan)  Ren Xuefeng  Liu Sheng  Liu Hui (f. Hui)  Li Shixiang
 Li Baoshan  Li Jiayang  Yang Yue  Yang Xuejun  Zhang Jie  Zhang Daili (f.)
 Zhang Jianping  Chen Chuanping  Hao Peng  Ke Zunping  Lou Qinjian  Yao Yinliang
 Xia Jie (f. Hui)  Xu Songnan  Jiang Weilie  Wan Lijun  Wang Huizhong  Niu Zhizhong
 Deng Kai  Ye Hongzhuan (Tujia)  Erkenjan Turahun (Uygur)  Liu Yuting  Liu Shiquan  Li Kang (f. Zhuang)
 Li Changping (Tibetan)  Yang Weize  Chen Zuoning (f.)  Nurlan Abelmanjen (Kazakh)  Lin Duo  Jin Zhuanglong
 Zhao Aiming (f.)  Qin Yizhi  Qin Yinhe  Gao Jianguo  Guo Jianbo  Huang Kunming
 Huang Xinchu  Cao Shumin (f.)  Ge Huijun (f.)  Zeng Wei  Yu Weiguo  Wang Ning
 Wang Jun  Wang Jian  Lu Xiwen (f.)  Ruan Chengfa  Li Xi  Li Qun
 Li Yunfeng  Li Guoying  Wu Manqing  Shen Suli (f.)  Fan Changmi  Ouyang Jian (Bai)
 Zhao Yupei  Huang Lixin (f.)  Gong Ke  Liang Liming (f.)  Dao Linyin (f. Dai)  Ma Weiming
 Wang Min  Wang Wentao  Niu Hongguang  Mao Chaofeng  Gongpo  Tashi (Tibetan)
 Zhu Shanlu  Ren Hongbin  Tang Tao  Li Jincheng  Li Xiansheng  Li Peilin
 Wu Zhenglong  Zhang Xiaoming  Zhang Xiwu  Zhang Ruimin  Zhang Ruiqing  Shang Yong
 Hu Heping  Ni Yuefeng  Yin Fanglong  Cao Guangjing  Lei Chunmei (f. She)  Wang Yongchun
 Xu Linping  Sun Jinlong  Jin Donghan  He Fuchu  Xia Deren  E Jingping
 Jiang Chaoliang  Ma Zhengqi  Shi Taifeng  Li Yumei (f.)  Yang Hui  Wu Changhai
 Song Liping (f.)  Zhang Yesui  Chen Run'er  Jiang Jianqing  Mei Kebao  Pan Yiyang
 Ding Xuexiang  Wulan (f. Mongolian)  Sun Shougang  Li Jia  Zhao Yong  Xu Lejiang
 Cao Qing  Cai Zhenhua  Wan Qingliang  Yin Li  Du Jiahao  Li Chuncheng
 He Lifeng  Chen Gang  Wang Rong  Ji Lin  Liu Jian  Li Bing
 Zhang Xuan (f.)  Hu Xiaolian (f.)  Guo Mingyi  Wang Xiaochu  Jiang Xiaojuan (f.)  Wang Hongzhang
 Hu Huaibang  Yi Xiaoguang  Qiu He  Li Xiaopeng