comments and feedback

Alternate Members of the Central Committee

 Wang Xinxian
(fill vacancies in the proper order)

 Yan Rongzhu
(fill vacancies in the proper order)

 Wang Xuejun  Wang Jianping  Liu Shiquan  Du Yuxin
 Fu Yaolan(female, Li)  Ma Biao(Zhuang)  Wang Guangya  Danke(Tibetan)  Zhu Xiaodan  Quan Zhezhu(Korean)
 Li Yumei(female)  Zhang Lianzhen(female)  Lin Zuoming  Luo Zhengfu(Yi)  Luo Zhijun  Zheng Lizhong
 Zhao Xiangeng  Yuan Rongxiang  Huang Jianguo  Shen Weichen  Ren Yaping  Liu Hui(female, Hui)
 Liu Zhenqi  Sun Jianguo  Li Xi  Li Maifu  Yang Gang  Yang Song
 Yu Yuanhui(Yao)  Yu Xinrong  Zhang Chengyin  Zhang Guoqing  Zhang Yijiong  Chen Cungen
 Chen Miner  Nur Bai Keli(Uyghur)  Lin Jun  Luo Huiming  Huang Kangsheng(Buyi)  Wei Fenghe
 Yu Gesheng  Wang Weiguang  Ai Husheng  Zhu Fazhong  Liu Xuepu(Tujia)  Liu Zhenlai(Hui)
 Sun Jinlong  Su Shiliang  Li Changyin  Yue Hongfu  Jin Zhenji(Korean)  Qin Yinhe
 Xu Yitian  Xue Yanzhong  Wang Xiankui  Ba Antsoru(Mongol)  Ye Dongsong  Shi Lianxi(female)
 Liu Xiaokai(Miao)  Wu Dingfu  Zhang Geng  Zhang Jiyao  Chen Baosheng  Miao Wei
 Lin Mingyue(female)  Zhao Aiming(female)  Hu Zejun(female)  Hu Zhenmin  Xian Hui(female, Hui)  Yuan Jiajun
 Xi Zhongchao  Xu Lejiang  Xu Fenlin  Huang Xingguo  Shen Yiqin(female, Bai)  Wang Yupu
 Wang Guosheng  You Quan  Li Jincheng  Xiao Gang  Xiao Yaqing  He Lifeng
 Zhang Shibo  Zhang Xiaogang  Jin Shilong  Hu Xiaolian(female)  Bai Chunli(Manchu)  Dorji(Tibetan)
 Liu Wei  Liu Weiping  Liu Yuejun  Jiang Zelin  Li Ke(Zhuang)  Li Andong
 Leng Rong  Chen Runer  Lu Xinshe  Xie Heping  Wang Rulin  Shi Dahua
 Ye Xiaowen  Ji Lin  Su Shulin  Li Kang(female, Zhuang)  Li Chongxi  Yang Liwei
 Yang Huanning  Zhang Xuan(female)  Chen Zhenggao  Wu Jihai(Miao)  Xiang Junbo  Shu Xiaoqin(female)
 Zhan Wenlong  Pan Yunhe  Dao Linyin(Dai)  Wang Rong  Tang Tao  Li Jiheng
 Song Airong(female)  Zhang Jie  Chen Zuoning(female)  Zhu Yanfeng  Luo Lin  Tie Ning(female)
 Chu Yimin  Cai Yingting  Xing Yuanmin  Li Hongzhong  Chen Chuanping  Mei Kebao
 Cao Qing  Jiao Huancheng  Lei Chunmei(female, She)  Zhai Huqu  Ding Yiping  Yan Weifang
 Guo Shuqing  Yu Xia(female)  Chen Yuan  Chen Deming  Jiang Jianqing  Guo Shengkun
 Dong Wancai  Cai Zhenhua  Wang Mingfang  Shen Suli(female)  Zhang Daili(female)  Chen Quanguo
 Ulam(female, Mengol)  Fu Zhifang  Xia Baolong  Wang Anshun  Wu Xianguo  Zhang Ruimin
 Zhao Yong  Li Zhanshu  Che Jun  Jiang Jiemin  Wang Xiaochu  Liu Yupu
 Wang Sanyun  Yin Yicui(female)  Lou Jiwei  Liu Zhenya  Jia Tingan