comments and feedback

Alternate Members of the Central Committee

 Zheng Lizhong  Wang Jun  Zhu Zhixin  Jin Zhezhu(Korean)  Yang Limin  Zhang Huazhu
 Huang Yao(Buyi)  Peng Zuyi(Yao)  Zhai Huqu  Wang Xia(female)  Zhi Shuping  Liu Zemin
 Liu Dewang  Yang Jing(Mongol)  Song Xiuyan(female)  Zhang Baoshun  Hu Yongzhu  Jiang Daming
 Gao Zhongxing  Guo Gengmao  Huang Xuanping(Hui)  Fu Guihua(female, Li)  Guan Guozhong(Dai)  Shi Yuzhen(female,Miao)
 Bai Chunli(Manchu)  Xiangbapingcuo(Tibetan)  Liu Qibao  Sun Shuyi  Du Yuxin  Li Jingtian(Manchu)
 Yang Yongmao  Wu Yuqian  Zhang Xiaozhong  Chen Ximing(female)  Lin Mingyue(female)  Lin Shusen
 Luo Zhengfu(Yi)  Yue Fuhong  Hu Biao  Yuan Chunqing  Liang Baohua  Wen Xisen
 Bai Jingfu  Qiao Chuanxiu(female)  Liu Shiquan  Li Ke(Zhuang)  Li Chuncheng  Yang Yongliang
 Zhang Ping  Zhang Xingxiang  Chen Xunqiu  Luo Baoming  Zhou Shengxian  Yuan Shoufang
 Nie Weiguo  Li Zhanshu  Xu Shousheng  Ma Zhigeng  Wang Mingfang  Ren Qingjia(Tibetan)
 Long Xinmin  Ismail Tiliwaldi(Uyghur)  Zhu Fazhong  Liu Peng  Sun Gan  Li Changyin
 Wu Qidi(female)  Wu Xinxiong  Song Airong(female)  Fan Changlong  Yue Xicui(female)  Huang Xingguo
 Cao Jianming  Xie Qihua(female)  Pen Huailiang  Liu Yungeng  Sun Zhongtong  Li Chengyu(Hui)
 Shen Yueyue(female)  Zhang Wenyue  Ou Guangyuan  Ou Zegao(Tibetan)  Xia Baolong  Xi Zhongchao
 Jiang Wenlan(female)  Xie Xuren  Xue Yanzhong  Wang Qian  Ye Xiaowen  Zhu Chengyou
 Li Jiheng  Wu Aiying(female)  Wu Quanxu  Yan Weifang  Jiang Yikng  Wang Sanyun
 Liu Jie  Wu Dingfu  Zhang Li  Zhu Yanfeng  Xi Guohua  Guo Shengkun
 Ding Yiping  Liu Mingkang  Chen Shaoji  Zhou Tongzhan  Wei Liucheng  Li Yuanchao
 Shang Fulin  Jiang Jianqing  Pan Yunhe  Ma Fucai  Wang Zhengfu(Miao)  Zhu Wenquan
 Sun Chunlan(female)  Lin Zuoming  Wang Jiarui  Lv Zushan  Liu Yupu  Liu Yuejun
 Li Hongzhong  Yang Jiechi  Qin Guangrong  Tao Jianxing  Wang Mingquan  Shi Dahua
 Shi Lianxi(female)  Huang Jiefu  Shu Xiaoqin(female)  Su Xintian  Zhang Xuan(female)  Du Deyin
 Yin Yicui(female)  Wang Yang  Tie Ning(female)  Qiu Xueqiang  Zhang Ruimin  Li Zhijian
 Ji Bingxuan  Zhang Dingfa  Qiang Wei  Xiong Guangkai  Ling Jihua  San Xiangjun
 Xu Zhigong  Chen Yuan  Deng Pufang  Su Shulin  Huan Liman(female)  Wang Luolin 
 You Xigui